Express Publıshıng

Express Publishing, İngilizce dil öğretim standartlarını yükseltmek amacıyla 1988 yılında kurulmuştur.

EXPRESS

Tarihçe: İngilizce dili eğitiminde (ELT) standartların yükseltilmesi amacıyla 1988 yılında kurulan Express Publishing, ana ders kitapları, gramer, sınav ve okuma kitaplarına kadar geniş yelpazede ürünler sunmaktadır. 90 ülkede, 3.500 üzerinde farklı kitabı ile faaliyet gösteren Express, dünya çapında stratejik yayıncılar ile iş birliği yapmakta ve İngilizce dil eğitiminde liderliği hedeflemektedir.

Milyon, Strateji ve Araştırma: Devamlı yapılan inovasyon ve yeni teknoloji uygulamaları ile Express, kalitesi yüksek ELT ürünleri yaratmaktadır. Her bir kitap için uzun soluklu, kapsayıcı, detaylı araştırma süreci bulunmakta olup, eğitimde adım adım ilerleme prensibi ile hareket edilmektedir. Dil eğitiminin her alanında pratik yapılabilmesi amacıyla Express’e özel yollar kitaplara işlenmektedir. Express’in her yayını, öğrencilerin kültürel hassasiyetine önem vermekte ve öğrencilerin entelektüel seviyelerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Her bir yayın sistematik olarak test edilmekte, seçilmiş okullarda pilot uygulamalara tabi tutulmakta ve pazara sunulmadan önce rafine edilmektedir. Kendine has, güncel başlıklar İngilizce eğitimini teşvik etmekte, kritik düşünme gerektiren alıştırmalar öğrencilerin sorun çözme becerilerini geliştirmektedir.

Bakanlık Uygulamaları: Dünya çapında yürütülen eğitim sistemlerine ilişkin edindiğimiz geniş tecrübe, Express’in ve Express ile çalışan kurumların en büyük avantajıdır. İspatı olarak, dünya çapındaki eğitim bakanlıkları ile yürütülen ortak çalışmalar gösterilebilir.

Metodoloji ve İlkeler
Bedelsiz her bir öğrenci için etkileşimli e-kitap: basılı kitabın bir aynası olan e-kitap, stres yaratmayan ödev içeriği ile İngilizce öğrenimi için mükemmel arkadaştır.
Büyük nüfuslu (40 ve üzeri) sınıflar için uygun esnek malzemeler sunar.
Öğrenmeye giden farklı yollar: Her beynin kendine özgü çalışma sistemi olduğunu dikkate alan Express, ürünlerini her farklı öğrenme şekline hitap edecek şekilde dizayn etmektedir.
Yaratıcılık ve İnovasyon: Tek başına veya grup halinde çalışıyor olsa da öğrencilere proje yaratmaları, sunum yapmaları, el sanatları ile yaratmaları ve bir çok diğer yaratıcı fikir ve aktiviteler yaptırılmakta ve öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirmeleri sağlanmakta ve kendiler güvenleri inşa edilmektedir.
Görsel eğitim: Okul öncesi seviye için bütün ana kelimeler görsel olarak sunulmakta, diyaloglar, şarkılar ve hikayeler animasyon ile aktarılmaktadır. İlkokul seviyesi için kendine özel belgesel tadındaki videolar ile dil yapısı aktarılmaktadır.
İletişim ve İşbirliği: Öğrenciler ikili veya grup olarak çalıştırılarak bir başkası ile çalışma, diğerlerinin fikirlerine saygı duyma gibi yetkinlikleri ediniyorlar.
Genel kabul edilen değeler: Express, eğitici ürünlerinde genel kabul gören değerlere saygılı davranarak öğrenilmesi, kendi kendine ve bir başkasına saygı duyulmasını sağlamakta ve dürüstlük, onur ve sorumluluk değerlerini aşılamaktadır.
Çapraz kültürel eğitim: Diğer kültürler ile karşılaştırma, farklı olanların belirlenmesi öğrencilerin kültürel benliklerini ilerletmektedir.
Çapraz eğitim programları: Öğrenciler, tarih, bilim ve coğrafya gibi konuları araştırarak İngilizce becerilerini geliştirmektedir.
Öğretmen desteği: Express, öğretmenlere bir çok farklı kaynak sunmaktadır, bunlardan “Öğretmen Kitapları” adım adım ders planı oluşturulmasında yardımcı olur.

Ders Kitapları
Yüksek kaliteli ders kitapları yeterlilik odaklı ders programına bağlı olup, kültürel elementler ile gramer ve beceriler üzerine kurulmuştur. Basılı materyaller, cd ve dvd ile desteklenmekte, offline interaktif programlar ve e-kitaplar ile desteklenmektedir.

e-kitap
e-kitaplar kullanıcılarının bağımsız ve özgür olmalarını sağlar:

  • 90-150 dakikalık belgesel seviyesindeki videolarda ayrıca bulunan alt yazılar dilin gerçek kullanımını öğrencilere göstermekte ve gerçek hayatta nerede kullanılacağına dair ipuçları vermektedir.
  • Animasyonlu diyaloglar
  • Dil bilgisi bölümleri, dil bilgisi teorik anlatımı ve görsel uygulamaları
  • Kısa testler
  • Sonunda puan alınabilen görevler
  • Kelime bankası
  • Tamamı animasyon yapılmış okuma parçaları

Okuma Kitapları
İçerik ve dil birleşimli öğrenme (CLIL) inovatif ve efektif yoldan ELT öğrencilerinin becerilerini, öğrencilerin ilgilisi cezbedecek konu başlıkları ile sağlamaktadır. Konu başlıkları okulların ilgi alanları ile paralel olarak, tarih, bilim ve coğrafya gibi konuları kapsamaktadır. Express’in okuma serileri iki ana başlıkta toplanmıştır: genç öğrenciler için Explore Our World ve büyük öğrenciler için Discover Our Amazing World

Mesleki İngilizce Kaynakları (ESP)
Mesleki Kariyer Kitapları, meslek uzmanları ile profesyonel iş dünyasındaki dile karşı kendini yetiştirmek isteyen öğrencilere hitap etmektedir. 70 farklı meslek için yazılmış kitapların ayrıca bilgisayar uygulamaları da bulunmakta olup, kullanıcısına otomatik düzeltme, ilerlemenin kaydedilmesi ve meslek ile ilgili başka kaynak videolar sunmaktadır.